Inżynieria i Ochrona Środowiska   

:: Inżynieria i Ochrona Środowiska - Tom 12 ::
Wyszukiwanie:
Inżynieria i Ochrona Środowiska - Tom 12 - Numer 1

Krzysztof Barbusiński, Barbara Pieczykolan
Wstępne badania degradacji barwnika Acid Green 16 w systemie H2O2/wiórki stalowe
Przeprowadzono badania degradacji barwnika Acid Green 16 za pomocą zmodyfikowanego odczynnika Fentona w dwóch reaktorach przepływowych, w których wykorzystano wiórki stalowe jako alternatywne źródło jonów żelaza. Reaktory różniły się wysokością i objętością zastosowanego wypełnienia z wiórków. Nadtlenek wodoru wprowadzano zarówno przed reaktorami (wariant I), jak i za reaktorami (wariant II). W poszczególnych seriach badań różnicowano dawki H2O2 (od 75 do 1250 mg/dm3), początkowe wartości pH ścieków (pH 3 i 4,5) oraz stopień ich alkalizacji (pH 9 i 12) po procesie Fentona. Porównano również efektywność zmodyfikowanego i klasycznego odczynnika Fentona w odbarwianiu badanych ścieków. Wykazano, że możliwe jest skuteczne zastąpienie klasycznego odczynnika Fentona modyfikacją z wiórkami stalowymi w systemie przepływowym do oczyszczania ścieków barwnych. W systemie przepływowym istotny wpływ na wielkość dawki H2O2 wymaganej do odbarwienia ścieków miało miejsce wprowadzania nadtlenku wodoru, początkowa wartość pH ścieków, a także czas kontaktu ścieków z wiórkami w reaktorze. Znacznie lepsze efekty odbarwiania uzyskiwano dla początkowego pH 3 w porównaniu do pH 4,5. Duże znaczenie odgrywał też stopień końcowej alkalizacji ścieków po procesie Fentona. Efektywność odbarwiania ścieków przy korekcie do pH 9 wynosiła 98,7÷99,8% oraz 99,8÷99,9% przy korekcie do pH 12.

Słowa kluczowe: odczynnik Fentona, H2O2, system H2O2/wiórki stalowe, barwniki azowe, Acid Green 16, oczyszczanie ścieków

Strony: 35-49

English version || Pełny tekst

Opracowanie: dr inż. Jurand Bień - aktualizacja: 26/03/2011